FISIOTERAPIA / OSTEOPATIA

ECOGRAFIA_MUSCULOESQUELETICA

Duen eskuragarritasunari eta bizkortasunari esker diagnostikorako, prebentziorako, tratamendurako eta jarraipenerako erreferentzia-tresna bilakatu da ekografia. Balorazio objektiboagoa ahalbidetzen duen tresna da eta miaketa klinikoan aurrerapauso kualitatibo handia posible egin du. Gainera, ezinbestekoa da teknika inbaditzaileak ahalik eta zehatzen egiteko. Ekografoa balorazio-tresna egokiena da hurrengo kasuetan:

  • Gihar haustura
  • Tendinopatia (tendinitis)
  • Lotailuen lesioa (okerdura edo haustura)
  • Artropatia (artritis)
  • Likido derramea
  • Alterazio baskularra (zaina trombosis sakona)
  • Alterazio neurala
  • Fraktura
  • Etb

Ekografiaz lagundutako miaketan gure lan-eremutik kanpo dagoen patologiaren bat antzemanez gero, dagokion profesionalarengana bideratuko zaitugu; izan ere, gure helburuetako bat mediku, fisioterapeuta, osteopata, nutrizionista, podologo, readaptatzaile etab.-ekin elkarlanean aritzea da.
NEUROMODULAZIO_PERKUTANEOA

Nerbio-sistema mindu gabe berau tratatzen duen teknika inbaditzailea da. Nerbio-sistema zenbait disfuntzio lokal, segmentario edo zentralen erantzule da eta neuromodulazioaren helburua horiek tratatzea da; nerbioen funtzionamendua egokitzea ahalbidetzen baitu. Izan ere, gorputzeko nerbioek zirkuitu elektrikoan kobrezko kableak duen funtzioa dutela esan daiteke eta neuromodulazioari esker, “nerbio-korrontean” maiztasun aldaketak gauzatzen dira sistemak egoki funtziona dezan, informazioa behar bezala helaraz dadin, alegia.

Ziatika, Tunel Karpianoko Sindromea, Zerbikal eta Sorbalda mugimendu mugatzea etab.
EPTE

Orratzen bitartez gauzatzen diren tratamendu teknikak eskuekin soilik iritsi ezin garen ehunetara iristeko.

EPTE/EPI

Korronte elektriko galbanikoak kaltetutako ehuna zuzenean estimula dezan orratzez baliatuta aplikatzen den teknika da. Ehun konektiboa tratatzeko tresna da; izan ere, kaltetuta dagoen kasuetan, birsortze-prozesuaren lehen fasea abian jartzen du.

Tendinopatietan eta gihar-orbanen fibrosian bereziki erabilgarria da. Degeneratutako ehuna suntsitzen du eta birsortze-prozesurako ezinbestekoa den inflamazio-fasea abiarazten du. Alabaina, ehun osasuntsua ez du kaltetzen eta suntsitutako ehuna organismoak metabolizatzen du. Garrantzitsua da birsortze-fasean teknikaz gain, ariketa terapeutikoa tratamendu osagarri gisa erabiltzea.

Errotula-tendinopatia, Akiles-tendinopatia, Supraespinoso-tendinopatia etab. Gihar-orban fibrosoak: bizeps femorala, koadrizepsa, bikiak, etab.

PUNTZIO LEHORRA

Gatillo-puntu miofaszialak gihar-zuntzetan kokatzen diren banda tinkoetako noduluak dira. Horiek min erreferitu bereizgarria, presioarekiko hipersentikortasuna eta asaldura motorrak eragiten dituzte. Puntzio lehorra deritzon teknikan orratza gatillo-puntuetan sartzen da eta uzkurdura lokalak sorrarazten dira; modu horretan, giharrari tentsioa kentzea lortuz.

Trapezioa, piramidala, koadrizepsa, soleoa etab.
FIBROLISI_MIOFASZIAL_INSTRUMENTALA

PUNTAKO TEKNOLOGIAN EGUNERATZEAK OSATZE AZKARRAGOA ETA ERAGINKORRAGOA AHALBIDETZEN DU.

INDIBA

Terapia zelularrean oinarritzen da; izan ere, frekuentzia, intentsitate eta denbora zehatzean beroa edo hipertermia aplikatuta, ehunen konpontze-mekanismo naturalak bizkortzea da teknikaren funtsa. Beraz, pazientea ahalik eta azkarren eta hobekien indarberritzea ahalbidetzen du, mina eta inflamazioa arindu eta sendatze-prozesua azkartzen baititu. Oso erabilgarria da bai min akutu baita min kronikoa arintzeko, tentsio-guneak erlaxatzeko eta kirol patologietako errekuperazio-denborak murrizteko.

FIBROLISI MIOFASZIAL INSTRUMENTALA

Giharrek zein fasziek pairatzen dituzten alterazio mekaniko eta fisiologikoak tratatzeko teknika da. Horretarako, gantxo izeneko tresna erabiltzen da. Batik bat gihar tabikeak eta lotura miofaszialak lantzeko erabiltzen da, horien arteko atxikipenak askatu eta ehunen arteko mugikortasuna hobetzeko, hain zuzen.

PRESOTERAPIA

Aire-presio mailakatua aplikatuta gorputz-adarretako linfa-sistema aktibatzea helburu duen teknika da. Baskularizazioan eta odol-itzuleran laguntzen du, eta modu horretan, neke periferikoaren antzematea eta giharren gainkarga hobetzen du. Edema edo likido pilaketa arazoetan eta eskakizun handiko kirol praktika ondoren primeran datorren teknika da.
OSTEOPATIA_BISZERALA

OSTEOPATIA IZAN DAITEKE TRAUMATISMOAREN ONDORIO EZ DEN MINAREN KONTRAKO IRTENBIDEA IRUDI-FROGAK (RX, RMN, EKO) NEGATIBO DIRENEAN ETA EZ DAGOENEAN AGERIKO JATORRI IDENTIFIKAGARRIRIK.

Osteopatiak, abordatze holistiko edo globala testuinguru duela, pazientea bere osotasunean tratatzen du. Anatomia, fisiologia, ehun bakoitzaren gaixotasunarekiko erantzuna eta asaldatutako funtzioak normalizatzeko tekniken aplikazioa oinarri dituen ezagutza eta diziplina terapeutikoa da.

Osteopatian esku-hartu ahal izateko, diagnostiko funtzionala egiten da lehenbizi, eta horretan oinarriturik, ondoren, zenbait metodo eta teknika erabiltzen dira prebentzio zein tratamendu gisa. Osteopatia eskuz aplikatzen da gihar, artikulazio, nerbio eta ehun konektiboetan. Teknikek alterazio organiko, muskuloeskeletiko eta funtzionalak orekarazten dituzten erreakzio zuzen edo erreflexuak eragiten dituzte, eta modu horretan, koadro klinikoa hobetzen da.

EGITURA-OSTEOPATIA

Sistema muskuloeskeletikoari zuzenduta dago, non disfuntzio, ehun eta paziente bakoitzari egokitutako teknikak aplikatzen diren. Tratamendu-saio guztian zehar fisioterapeutak etengabeko balorazioa egiten du, modu horretan mugimendua baldintzatuta duten giltzadurak identifikatu eta erabiliko den teknika aukeratzeko. Tratamenduan zehar, manipulazio edo mobilizazio teknikek pazientearengan sorrarazten dituzten berehalako eraginak antzematen dira.

Diskoko herniak, protusioak, artikulazio blokeoak, neuralgia zerbiko-brakialak, ziatikak etab.

ERRAI-OSTEOPATIA

Osteopatia mota hau honakoak estimulatzera zuzenduriko teknika da: erraien funtzioetan parte hartzen duten ehunak erlazionatzen diren mintz fibrosoak, giharrak, organoen arteko labainketa-planoak, hodi kapilarrak, nerbioak eta organoen funtzionamendu egokia ahalbidetzen duten gainontzeko ehunak. Horiek beren pasabide anatomikoan libre egotea komeni da, batzuetan ordea, atxikidura eta trakzio miofaszialak direla eta, organoen mugikortasun egokia kaltetzen da. Eskuzko errai-teknikek organoen mugimendu fluxuan dauden etendurak askatzen laguntzen dute, eta horrek, organismoari oinarri funtzional baliagarri, eraginkor eta osasuntsuagoa eskaintzen dio.

Hiatoko herniak, idorreria, kolon narritakorra, hilekoa, patologiak, aerofagia, disfagia, bihotzerrea etab.