ERREADAPTAZIOA

Gaur egun, lesioen errehabilitazioaz hitz egiterako garaian, pazienteen errekuperazio prozesuan hain boteretsua den ariketa fisikoa kontutan hartzea ezinbestekoa da.

Lesio baten errekuperazio prozesuari ariketa terapeutikoa gehitzeak pazienteari bere lesioak eragindako gabeziak hobetzeko eta etorkizunean lesio horiek berriro ez pairatzeko bermea ematen dio.

Fisioterapia eta erreadaptazio lan paralelo bat egiten dugu, uste dugulako hau dela formularik egokiena pazientearen errekuperazio funtzional eta osoa lortzeko. Fisioterapeutak pazientea erreadaptazio zerbitzura bideratzen du, non ariketa terapeutiko eta funtzionalean espezialista den erreadaptadoreak balorazio zehatz bat pasatzen dion dituen gabeziak aurkitzeko. Ariketa terapeutikoak gabezia horiek errekuperatzea du helburu, indarra, mugikortasuna edo estabilizazioa hobetuz, besteak beste.

Pazientearen beharrak aseko dituen ariketak preskribatzeko beharrezkoa da aurretik balorazio funtzional bat egitea, pazientearen egoera zehatza erakusten digulako.

Balorazioaren helburua pazienteak eduki ditzakeen eta etorkizunean bere lesioan edo beste lesio baten eragina izan dezaketen gabeziak azaleratzea da. Neurtzen diren parametroak hurrengoak dira:

  • Indarra
  • Mugikortasuna
  • Estabilizazioa eta oreka
  • Potentzia

Erreadaptadoreak lortutako emaitzak aztertzen ditu eta pazientearen gabeziak azaleratzen dituen informe bat sortzen du. Informe honi esker, ariketa preskripzio egoki bat burutu daiteke.

Gehiago irakurri
Hasierako balorazioan erreadaptadoreak aurkitu duen informazioa eta lesioaren egoeraren bilakaera kontutan hartuta, guztiz espezializatua den ariketa preskripzioa burutzen da.

Preskribatutako ariketen helburuak honakoak dira:

  • Balorazioan azaleratu diren gabeziak hobetzea.
  • Lesio eta ehun bakoitzaren beharretarako ariketak espezifikoak izatea.

Saio honetan pazienteari balorazioaren ondorioz sortutako informearen dokumentua eta preskribatu zaizkion ariketa guztiak erakusten zaizkio, taula eta bideo batzuen bitartez.

Gehiago irakurri
Erreadaptazio saioan pazienteak modu indibidualizatu batean preskribatu zaizkion ariketak egiten ditu erreadaptazio profesional baten gainbegiradapean.

Erreadaptadoreak une oro ariketaren gauzatzea gainbegiratzen du eta beharrezkoak diren zuzenketak egiten ditu.

Gainera, erraminta eta makina espezializatuak dauzkagu lesioen errekuperazioa bermatzeko, gure helburu nagusia pazientearen hobekuntza erraztea delako.

Gehiago irakurri